Laito częścią projektu w ramach Funduszy Unii Europejskiej II

Szanowni Państwo,

Informujemy o podpisaniu przez LAITO Sp. z o.o. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP.01.FERC) umowy na realizacje projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, nr projektu FERC.01.01-IP.01-0001/23. Celem projektu jest budowa ultra-szybkiej sieci szerokopasmowego internetu na terenie województwa mazowieckiego w zakresie obszaru nr 5.14.08.b.

Projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – działanie: Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Całkowita wartość projektu:

13 726 126,94 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

4 991 639,36 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet:

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Działanie:

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego, wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie obszaru 5.14.08.b województwa mazowieckiego. Jego celem jest objęcie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego dostępem do ultraszybkiego internetu. Projekt ma umożliwić jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałości rynku w zakresie dostępu do internetu o wysokich przepustowościach. W oparciu o sieć FERC o bardzo dużej przepustowości będą świadczone usługi telekomunikacyjne. Zasięgiem sieci zostanie objęte 2665 punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 2780 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 421 przedsiębiorstw. Inwestycje własne obejmą 18 punktów adresowych, w tym 18 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 8 przedsiębiorstw. W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć w technologii światłowodowej, z czego wnioskodawca nie wyklucza a priori wykorzystania w projekcie usług dostępu telekomunikacyjnego, w tym dzierżawy infrastruktury innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w szczególności w modelu długoterminowym (tzw. IRU), jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie i zapewni realizację wskaźników projektu. We wszystkich punktach adresowych sieci FERC dostępne będą usługi o przepustowości co najmniej 300/100 Mb/s (z czego należy zwrócić uwagę, że na obszarze 5.14.08.b nie występują tzw. punkty adresowe SED), co przyczyni się do zmniejszenia różnic w dostępie do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s w zakresie pobierania danych.

Projekt realizowany jest na terenie Województwa Mazowieckiego, Powiat Legionowski, Gminy Legionowo, Nieporęt, Jabłonna, w miejscowościach: Boża Wola, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska, Jabłonna, Janówek Drugi, Rajszew, Skierdy, Suchocin, Trzciany, Wólka Górska, Aleksandrów, Białobrzegi, Izabelin, Józefów, Kąty Węgierskie, Michałów – Grabina, Nieporęt, Rembelszczyzna, Rynia, Stanisławów Drugi, Stanisławów Pierwszy, Wólka Radzymińska, Zegrze Południowe, Legionowo.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 885 222 888

ZADZWOŃ