Laito częścią projektu w ramach Funduszy Unii Europejskiej I

Szanowni Państwo,

Informujemy o podpisaniu przez LAITO Sp. z o.o. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (IP.01.FERC) umowy na realizacje projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, nr projektu FERC.01.01-IP.01-0002/23.

Celem projektu jest budowa ultra-szybkiej sieci szerokopasmowej na terenie województwa mazowieckiego w zakresie obszaru nr 5.14.08.a

Projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – działanie: Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Całkowita wartość projektu:

43 815 622,00 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

15 889 391,28 zł

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program:

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Priorytet:

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Działanie:

Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego, wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie obszaru 5.14.08.a województwa mazowieckiego. Jego celem jest objęcie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego dostępem do ultraszybkiego internetu. Projekt ma umożliwić jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu, przy jak najwyższych parametrach technicznych, na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałości rynku w zakresie dostępu do internetu o wysokich przepustowościach. W oparciu o sieć FERC o bardzo dużej przepustowości będą świadczone usługi telekomunikacyjne. Zasięgiem sieci zostanie objęte 7614 punktów adresowych z obszarów wykluczonych cyfrowo (z tzw. białych plam, które są najbardziej nieopłacalne z punktu widzenia inwestycji komercyjnych), w tym 7711 gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych) i 438 przedsiębiorstw. Inwestycje własne obejmą 57 punktów adresowych, w tym 63 gospodarstwa domowe (lokale mieszkalne) i 7 przedsiębiorstw. W obu przypadkach zostanie wybudowana sieć w technologii światłowodowej, z czego wnioskodawca nie wyklucza a priori wykorzystania w projekcie usług dostępu telekomunikacyjnego, w tym dzierżawy infrastruktury innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w szczególności w modelu długoterminowym (tzw. IRU), jeśli będzie to uzasadnione ekonomicznie i zapewni realizację wskaźników projektu. We wszystkich punktach adresowych sieci FERC dostępne będą usługi o przepustowości co najmniej 300/100 Mb/s (z czego należy zwrócić uwagę, że na obszarze 5.14.08.a nie występują tzw. punkty adresowe SED), co przyczyni się do zmniejszenia różnic w dostępie do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego w poszczególnych rejonach Polski. Wykonana infrastruktura będzie zdolna (gotowa/skalowalna) do świadczenia usług o przepustowościach mierzonych w Gb/s w zakresie pobierania danych.

Projekt realizowany jest na terenie Województwa Mazowieckiego, Powiat Legionowski Gminy Wieliszew, Serock, w miejscowościach: Michałów – Reginów, Bolesławowo, Borowa Góra, Cupel, Dębe, Dębinki, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Łacha, Marynino, Kania Nowa, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Święcienica, Wierzbica, Wola Kiełpińska, Szadki, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe, Zegrze, Góra, Janówek Pierwszy, Kałuszyn, Komornica, Krubin, Łajsk, Olszewnica Nowa, Poddębie, Sikory, Skrzeszew, Olszewnica Stara, Topolina, Wieliszew, Serock.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 885 222 888

ZADZWOŃ